Nota Legal

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del seu web i dels seus continguts (texts, imatges, àudio, dissenys, creativitats, software) pertanyen a la cambra de la Propietat Urbana.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i que sigui, única i exclusivament per a ús personal i privat, quedant totalment prohibit la seva utilització amb finalitats comercials, la distribució així com la modificació, alteració o descompilació.

Política de privacitat

Cambra de la Propietat Urbana de Badalona és titular d'un fitxer per al tractament de dades personals, les quals s'utilitzaran estrictament per la finalitat indicada i seran tractats amb la màxima confidencialitat. Les persones poden utilitzar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Els drets poden ser exercits per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i firmada a la següent direcció Eduard Flò, 1-3 - 08911 Badalona. La sol·licitud ha de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercit.

Cookies

La Cambra de la Propietat Urbana de Badalona fa servir cookies pròpies i de tercers en la seva web. Fem servir cookies de tercers de Google Analytics, un servei d'estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l'equip de l'usuari per obtenir informes sobre l'activitat de l'aplicació.

En qualsevol cas, l'usuari pot habilitar l'opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas La Cambra pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.